FR NL
FR NL

5 strategische projecten voltooid in 2022

In 2022 werden opnieuw verschillende doelstellingen van de Beliris-strategie 2020-2025 vertaald in concrete strategische projecten.

Duurzaamheid: het GRO-instrument in bouwprojecten

Om de milieu-impact van een bouwproject te beperken, ontwikkelt Beliris al enkele jaren een duurzame aanpak op basis van de circulaire economie. Sinds 2020 wordt het GRO-instrument ook gebruikt om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te vergroten.

Werk maken van participatief leiderschap

In het kader van zijn strategie voor 2020-25 ontwikkelde Beliris een visie op leiderschap.

PMO strategie en de kunst van Agile werken

Beliris hecht bijzonder veel belang aan collectieve intelligentie en participatie bij de uitvoering van zijn strategische projecten. Als onderdeel van de strategie voor 2020-2025 zijn de functies van PMO en Agile referent ingevoerd.

Beliris, duurzaamheid, van droom naar werkelijkheid

Uit de krachtlijnen van onze strategie blijkt dat Beliris zijn manier van werken duurzamer wil maken en zijn medewerkers en partners, dus ook studiebureaus en aannemers, wil overtuigen dat verandering noodzakelijk is.

Operationele fiches om de samenwerking met onze partners te vergemakkelijken

Samenwerking maakt deel uit van het DNA van Beliris. Beliris richt zich al geruime tijd op partnerschap.

Garant staan voor architecturale kwaliteit

Beliris wil de hoogste kwaliteit nastreven voor zijn projecten. Projecten die in alle opzichten een meerwaarde betekenen in hun stedelijke omgeving en voor de mensen die er zullen wonen, werken of op een andere manier gebruik van maken

Wij beschermen uw gegevens

Bij Beliris vinden we jouw privacy heel belangrijk. Daarom proberen we jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en gaan we er zeer zorgvuldig mee om. We waken erover dat we geen onnodige gegevens bijhouden, en de absoluut noodzakelijke gegevens zo goed mogelijk beschermen.

Bouwafval wordt grondstof

Bouwmaterialen hebben gedurende hun hele levenscyclus een impact op het milieu: van de winning van grondstoffen en het transport tot het afvalbeheer en recyclage. In elke fase zijn er mogelijkheden om deze impact te beperken en een bouwproject te verduurzamen. De keuze van de materialen bij renovatie of bouw zijn van essentieel belang om de ecologische voetafdruk van bouwplaatsen te verkleinen.

Lessen trekken dankzij Return on Experience (REX)

Beliris heeft sinds 2018 een feedback-strategie om zijn werking continue te verbeteren.

Waterbeheer: een grote uitdaging van de 21ste eeuw

Waterbeheer belangt iedereen aan: van particulieren tot grote bedrijven. Beliris zet zich in voor een rationeel waterverbruik bij zijn activiteiten op het vlak van zowel projectontwikkeling als werfbeheer.

Vervuiling aanpakken om een gezondere leefomgeving te creëren

Gezien het industriële verleden van het Brussels Gewest, wordt Beliris tijdens het beheer van projecten vaak geconfronteerd met bodemverontreiniging. In de loop der jaren werd Beliris een echte ervaringsdeskundige en ontwikkelde een enorme expertise in de aanpak van bodemverontreiniging.

De sociale clausule helpt werkzoekenden aan de slag

Om langdurig werkzoekenden een duwtje in de rug te geven, neemt Beliris voor de meeste werven een sociale clausule op in het aannemingscontract. Deze clausule stelt dat de aannemer een aantal langdurig werklozen moet inzetten op de werf. Dit geeft hen de nodige praktijkervaring ter aanvulling van hun opleidingstraject.

Succesvolle werving met goede integratie

In het integratietraject leert elke nieuwe medewerker de werking van onze organisatie kennen alsook de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor het uitoefenen van de functie.

Bereikbare wijken: ook tijdens de werken

Beliris legt zich toe op hypercoördinatie om bij te dragen aan de coördinatie van de werven in Brussel om zo de verkeershinder te beperken.

Onze interne referenten: het menselijk kapitaal valoriseren

Beliris heeft een beleid ontwikkeld om referenten op te leiden en te valoriseren met betrekking tot thema’s die hen motiveren en nuttig zijn voor de organisatie. Deze expertises zijn allemaal vaardigheden die de organisatie in staat stellen om kwaliteitsprojecten uit te voeren. De referenten worden gesprekspartners die het verschil maken.

Collectieve intelligentie: samen slagkrachtiger

Samenwerken om betere resultaten te boeken. Beliris deed de test.

BIM: de digitale avatar van een infrastuctuur

BIM (Building Information Modeling) is een 3D-model dat verschillende types plannen en informatie verzamelt in een gedetailleerd totaalbeeld. Beliris gebruikt dit proces voor al zijn toekomstige werven en volgt de technologische ontwikkelingen rond dit thema op de voet.

Projecten in de kijker

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration