FR NL

Restauratie van het Dudenpark en het Jupiterpark in Vorst

In het kort

Het Duden Park, geklasseerd sinds 1973, is een genot voor wandelaars en joggers. De belangrijkste kwaliteit ervan: de bezoeker zonder overgang van de dichte stad onderdompelen in een mooie en rustige bosomgeving, waar fauna en flora bewaard zijn gebleven.

Algemene informatie & documenten

Beschrijving van het project

Dudenpark

Het in 1973 als erfgoed geklasseerde Dudenpark is een geliefkoosde plek voor wandelaars en joggers.  Zijn grootste troef: de bezoeker duikt er onmiddellijk in een mooie, rustige en bosrijke omgeving midden in de stad, waar de fauna en flora zich hebben weten te handhaven.

Net als bij het naburige Park van Vorst heeft de renovatie vooral betrekking op waterbeheer.  Bij hevige regenval stroomt het water nu door het park naar de lager gelegen wijken van Vorst.  Het is daarom de bedoeling om het water te laten insijpelen in het park door grasperken en insijpelingszones aan te leggen.  Bepaalde door erosie uitgesleten paden en taluds zullen worden heraangelegd om de waterstromen in het park te bedwingen.

Een aantal perceeltjes worden heraangelegd om hun erfgoedwaarde te versterken. In het lager gelegen deel van het park wordt een nieuw speelplein ingericht. In het hogere deel komt een nieuwe ingang, die het park verbindt met de Hoogte Honderdwijk. Het project voorziet ook in een sterkere link tussen de drie parken om het groene netwerk te versterken.

Jupiterpark

Het Jupiterpark krijgt een verjongingskuur, weliswaar met respect voor het aanwezige erfgoed. In deze context wordt de speeltuin volledig vernieuwd en worden er ontmoetingsruimten en zones voor de toekomstige moestuinen ingericht. Dit alles komt er op vraag van de buurtbewoners, die de afgelopen jaren sterk ijverden voor een kindvriendelijker en fraaier park.

Algemene informatie

Status van het project

Studie lopende

Gemeente(n)

Vorst

Studiebureau(s)

Suèdes 36 Architectes

Domein

Groene ruimtes

In samenwerking met

Evolutie van het project

Programma

In deze fase stelt Beliris in overleg met de projectpartners, eigenaars en beheerders, een behoeftenprogramma op en controleert de technische en budgettaire haalbaarheid van het project.

Opdracht studies

Tijdens deze fase publiceert Beliris de overheidsopdracht voor de studies en duidt het ontwerpteam aan die de studies zal uitvoeren die nodig zijn om een project van kwaliteit te realiseren.

Studies

Tijdens deze fase voert het ontwerpteam, in overleg met Beliris, de voorbereidende studies uit, en ontwerpt een voorontwerp, dat door alle partners moet worden gevalideerd.

Vergunning

Tijdens deze fase stelt het ontwerpteam de dossiers op voor de stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Beliris dient deze in bij het Brussels Gewest, die deze onderzoekt en de vergunning toekent.

Opdracht van werken

Tijdens deze fase publiceert het projectteam de overheidsopdracht voor werken en duidt de aannemer aan die ze zal uitvoeren.

Werken

Tijdens deze fase wordt het project dat goedgekeurd werd door de partners uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van Beliris en het ontwerpteam die de werken dagelijks opvolgen

Oplevering

Tijdens deze fase keurt de bouwheer het einde van de werken goed, met of zonder opmerkingen. De aannemer voert de laatste werken uit en het project wordt overgedragen aan zijn beheerders en eigenaars. Beliris sluit het dossier af met de definitieve afrekening.

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration