FR NL

Herinrichting van de Jules Bordetlaan

In het kort

Tussen de Leopold III-laan en de Zaventemstraat zal de Jules Bordetlaan worden heringericht als stadsboulevard, met meer ruimte voor actieve weggebruikers en groen. Het project zal de bewoonbaarheid verbeteren voor de buurt, de verkeersveiligheid verhogen en de biodiversiteit een boost geven.

Algemene informatie & documenten

Beschrijving van het project

De Jules Bordetlaan is een drukke verkeersader met meerdere rijbanen waarlangs zich zowel industrie, kantoren, grote winkelketens, woonwijken en de begraafplaats van Brussel, Evere en Schaarbeek bevinden. Vanaf de Leopold III-laan tot de Zaventemstraat zal de laan van gevel tot gevel worden heraangelegd, in overleg met de gemeente en de buurtbewoners.

De inrichting van deze laan wordt herdacht met het oog op de levenskwaliteit van de bewoners, en van voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit. Zo zal men tijdens de studie nadenken over de integratie van een beter fietspad. Ook de eventuele verlenging van tramlijn 8 in combinatie met het behoud van de groene bermen vormen een onderdeel van de studie.

Ook ontharding is een belangrijk aandachtspunt om zo veel mogelijk regenwater te laten infiltreren in de bodem. Het project houdt rekening met het Richtplan van Aanleg (RPA) “Defensie”, met name voor de link tussen het kerkhof en gebouw H.

Algemene informatie

Status van het project

Studie lopende

Gemeente(n)

Evere

Domein

Mobiliteit

In samenwerking met

Brussel Mobiliteit, Perspective.brussels, MIVB, Leefmilieu Brussel

Evolutie van het project

Programma

In deze fase stelt Beliris in overleg met de projectpartners, eigenaars en beheerders, een behoeftenprogramma op en controleert de technische en budgettaire haalbaarheid van het project.

Opdracht studies

Tijdens deze fase publiceert Beliris de overheidsopdracht voor de studies en duidt het ontwerpteam aan die de studies zal uitvoeren die nodig zijn om een project van kwaliteit te realiseren.

Studies

Tijdens deze fase voert het ontwerpteam, in overleg met Beliris, de voorbereidende studies uit, en ontwerpt een voorontwerp, dat door alle partners moet worden gevalideerd.

Vergunning

Tijdens deze fase stelt het ontwerpteam de dossiers op voor de stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Beliris dient deze in bij het Brussels Gewest, die deze onderzoekt en de vergunning toekent.

Opdracht van werken

Tijdens deze fase publiceert het projectteam de overheidsopdracht voor werken en duidt de aannemer aan die ze zal uitvoeren.

Werken

Tijdens deze fase wordt het project dat goedgekeurd werd door de partners uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van Beliris en het ontwerpteam die de werken dagelijks opvolgen

Oplevering

Tijdens deze fase keurt de bouwheer het einde van de werken goed, met of zonder opmerkingen. De aannemer voert de laatste werken uit en het project wordt overgedragen aan zijn beheerders en eigenaars. Beliris sluit het dossier af met de definitieve afrekening.

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration