FR NL
FR NL

Een ♥ voor Brussel

Wie zijn wij ?

Beliris realiseert dagelijks bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen: mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, erfgoed, sport…

De expert voor bouwprojecten in Brussel

Elke dag stelt dit federale team zijn expertise als publieke bouwheer ter beschikking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling: de uitstraling van Brussel als nationale en internationale hoofdstad bevorderen. Beliris staat in voor het projectbeheer van A tot Z, van de studies tot de voltooiing van de werken, en stelt zo'n 120 mensen tewerk. Onze medewerkers dragen bij aan kwaliteitsvolle en duurzame projecten die het leven van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad verbeteren.

Lees meer over onze strategie 2020-2025.

Een team gedreven door waarden

Samenwerking

De levenskwaliteit verbeteren

Expertise

Integriteit

Dynamisme

Samenwerking

Beliris dankt zijn bestaan en zijn kracht aan samenwerking. Als samenwerkingsakkoord staat Beliris zij aan zij met zijn partners, die hij steeds bijstaat met zijn expertise, dynamisme en integriteit.

De teamgeest is sterk bij Beliris. Het succes van een project  hangt immers nooit af van één persoon, maar van een team, dat ervaring uitwisselt, luistert naar elkaar, transparant is en het werk van de anderen waardeert.

De levenskwaliteit verbeteren

Op de werkvloer bevordert Beliris een menselijke aanpak waarbij zowel het management als de medewerkers zich beschikbaar opstellen en anderen een luisterend oor bieden. Beliris wil zijn medewerkers begeleiden naar autonoom werken en hen de nodige tools voor hun ontwikkeling aanbieden: opleiding, aangenaam en stimulerend werkkader, evenwicht tussen werk en privéleven…

Ook voor wat zijn rol binnen de samenleving betreft, neemt Beliris zijn verantwoordelijkheid op. Voor elk project stelt Beliris zich als doel de levenskwaliteit van de toekomstige gebruikers te verbeteren. Daarom wil Beliris projecten realiseren die bestand zijn tegen de tand des tijd door te waken over de duurzaamheid van zijn acties. Tot slot wordt de kwaliteit van de projecten gegarandeerd door de professionalisering van onze werking.

Expertise

Beliris wil erkend worden als de expert in bouw, renovatie en restauratie van infrastructuurwerken, openbare ruimten en gebouwen in het Brussels Gewest. Deze expertise, die wordt opgebouwd tijdens de studie en uitvoering van een project, moet worden bewaard, geactualiseerd en uitgewisseld binnen Beliris.

Integriteit

Integer zijn, is verantwoordelijk zijn voor zijn daden en beslissingen. Blijk geven van coherentie tussen woord en daad. Verbintenissen nakomen. Daarom kent en neemt iedere medewerker zijn verantwoordelijkheden.

Integer zijn, is ook op een ethische en transparante manier werken. Beliris bouwde hiervoor een sterk deontologisch kader uit dat het vertrouwen van de burger in de goede werking van de organisatie wil versterken. Wat dit betekent voor onze medewerkers?  Verantwoordelijk en eerlijk handelen bij de uitoefening van hun opdracht, zonder vermenging van algemeen en eigen belang. Verder streeft Beliris ernaar zinvolle acties te ondernemen opdat hij zijn taak op een gewetensvolle, loyale en competente manier kan uitoefenen.

Dynamisme

Beliris helpt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn partners om hun vele uitdagingen het hoofd te bieden door open te staan voor initiatief. Hierdoor kan Beliris in alle domeinen innoveren, rekening houdend met de externe beperkingen. Daarnaast past Beliris zijn interne processen aan om ze eenvoudiger en efficiënter te maken.

fleche slide suivant

Ontdek onze vacatures

Image de fond des icones Image de Strijd tegen de klimaatverandering Strijd tegen de klimaatverandering Image de Strijd tegen de klimaatverandering Verantwoord verbruik Image de Strijd tegen de klimaatverandering Gendergelijkheid Image de Strijd tegen de klimaatverandering Duurzame steden en gemeenschappen Image de Strijd tegen de klimaatverandering Geen armoede Image de Strijd tegen de klimaatverandering Rechtvaardigheid en vrede Image de Strijd tegen de klimaatverandering Kwaliteitsvol onderwijs Image de Strijd tegen de klimaatverandering Geen honger Image de Strijd tegen de klimaatverandering Goed werk en economische groei Image de Strijd tegen de klimaatverandering Drinkbaar water Image de Strijd tegen de klimaatverandering Gezondheid en welzijn Image de Strijd tegen de klimaatverandering Geen discriminatie Image de Strijd tegen de klimaatverandering Hernieuwbare energie Image de Strijd tegen de klimaatverandering Samenwerking voor werelddoelen Image de Strijd tegen de klimaatverandering Bescherming van fauna en flora Image de Strijd tegen de klimaatverandering Innovatie en infrastructuur Image de l'Onu

Onze dagelijkse inzet

Zich bewust van zijn voorbeeldrol als overheidsdienst heeft Beliris zich geëngageerd voor een geïntegreerd duurzaamheidsproces uitgaand van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Beliris wil zijn activiteiten op verantwoorde wijze uitvoeren en zijn vermogen om projecten van A tot Z te leiden, volop benutten om bij te dragen tot de ecologische ontwikkeling.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

Beliris verbindt zich ertoe om projecten te ontwikkelen met een frisse en onderbouwde kijk op duurzaamheid en dit zowel op maatschappelijk als milieuvlak. Samen met zijn contractanten, studiebureaus en aannemers, wil Beliris toezien op de integratie van de werf in zijn omgeving en op de vermindering van de hinder die deze teweegbrengt. Door de integratie van concrete oplossingen in zijn projecten draagt Beliris bij tot de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, tot een actievere stadsmobiliteit, tot de (her)waardering van materialen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen, tot energiezuinige en waterbesparende technieken, tot het beheer van grijs water, de aanleg van groene ruimtes, de toename van de biodiversiteit, de levenskwaliteit en de gemeenschap, tot de kringloopeconomie... 

Ook in onze kantoren promoot Beliris samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer acties voor het milieu en sensibiliseert zijn personeel met betrekking tot energieverbruik, duurzame aankopen, het rationeel gebruik van water en verbruiksgoederen en de duurzame mobiliteit.

 

Leer Beliris beter kennen

Een vraag?

Van waar komt de naam Beliris?

De naam is een samenvoeging van het woord BEL, voor België, en IRIS, het symbool van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Beliris is dus een samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Gewest.

Hoe wordt een project geselecteerd?

Het programma van Beliris is vastgelegd door een comité samengesteld door regionale en federale ministers. Om een project te lanceren, dient een officieel contact genomen te worden met het kabinet van de Brusselse minister-president en het Federale kabinet belast met Beliris.

Verleent Beliris ook subsidies?

In sommige gevallen wel. Maar Beliris is veel meer dan een budgetverlener. Het merendeel van de projecten wordt van A tot Z uitgevoerd door Beliris. Zijn teams voeren het bouwheerschap en coördineren de projecten. Dagelijks volgt Beliris de financiering van de projecten op, coördineert de studies, publiceert overheidsopdrachten voor de werken en doet supervisie op de werven. Een project wordt opgevolgd van de studie tot de definitieve oplevering.

Wat omvat het Samenwerkingsakkoord?

Het Samenwerkingsakkoord is getekend op 15 september 1993 en bepaalt de samenwerking tussen de Federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Federale regering verbindt er zich toe om een aantal initiatieven op het Brussels grondgebied op zich te nemen. De projecten, en de budgetten hiervoor, worden vastgelegd in de bijakten van het initiële akkoord. Sinds 1993 werden er 15 bijakten opgesteld.

Waar is Beliris actief?

Beliris zet zich in voor Brussel, zowel als hoofdstad van België als van Europa. De projecten bevinden zich steeds in de 19 gemeenten van het Brussels gewest.

Is Beliris enkel bezig met mobiliteit?

Beliris werkt op verschillende domeinen. De mobiliteitsinfrastuctuur vertegenwoordigt een groot stuk, maar Beliris houdt zich ook bezig met parken, gebouwen, sociale woningen of het nieuw leven inblazen van buurten.

Wat is het budget van Beliris?

Elk jaar wordt er als onderdeel van het begrotingsconclaaf door de Federale staat een budget voorzien. Momenteel wordt er 125 miljoen euro per jaar toegewezen voor de projecten en de werking van de organisatie.

Is Beliris een federale instelling?

Beliris werkt rechtstreeks voor het Brussels gewest, maar is geïntegreerd in de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het dagelijks beheer. De Federale Staat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en biedt werk aan meer dan honderd mensen voor de uitvoering van deze missie. De organisatie wordt beheerd door een comité van zowel federale als regionale ministers.

Tot wie kan ik mij wenden voor meer info?

Er zijn verschillende mogelijkheden: stuur een mail aan info.beliris@mobilit.fgov.be, bel naar het gratis nummer 0800 11 299 of - voor een urgentie verbonden aan een werf - neem rechtstreeks contact met de verantwoordelijke van een werf via het noodnummer dat je terugvindt op de werfpanelen en de projectpagina op deze website. Onze medewerkers staan steeds ter beschikking en zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Hoe kan ik solliciteren bij Beliris of inschrijven voor de opdrachten?

Lees onze vacatures op onze website of via werkenvoor.be. Onze projectopdrachten worden gepubliceerd op https://enot.publicprocurement.be/.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

Wat is de rol van Beliris?

fleche de décoration