FR NL
FR NL

Vervuiling aanpakken om een gezondere leefomgeving te creëren

Gezien het industriële verleden van het Brussels Gewest, wordt Beliris tijdens het beheer van projecten vaak geconfronteerd met bodemverontreiniging. Vanuit haar ervaring ontwikkelde Beliris in de loop der jaren een enorme expertise in de aanpak van bodemverontreiniging. In samenwerking met de Afdeling 'Bodem' van Leefmilieu Brussel, beschikt Beliris over de nodige middelen om correct te saneren. Ze neemt dan ook alle technische, juridische en administratieve procedures in handen om te voldoen aan de milieu-eisen en de regelgeving daaromtrent.

"Bodemverontreiniging komt in de stad vaak voor. Heel wat chemische stoffen die in de grond zitten, kunnen onze gezondheid schaden. Groenten kweken, de grond bewerken, putwater drinken, ... Mensen riskeren in aanraking te komen met de chemische stoffen. Ook de fauna en flora moet beschermd worden en verdere verspreiding van de verontreiniging naar aangrenzende percelen of waterlopen moet worden voorkomen. Daarom is het essentieel om iets aan het probleem te doen vóór daar projecten worden uitgebouwd,' weet projectverantwoordelijke en vervuilingsexpert Bernard Lejong.

Anticiperen via bodemanalyses

Elke studie die Beliris uitvoert, omvat een luik rond de analyse van de bodem op de locatie van het toekomstige project. Die analyse gebeurt zodra de studie wordt opgestart, zodat er zo snel mogelijk rekening kan worden gehouden met bijkomende kosten indien een sanering nodig zou blijken. 

Aangezien de bodemanalyse zo vroeg gebeurt, kunnen de administratieve en reglementaire procedures in het kader van bodemverontreiniging ook efficiënt en zonder tijdverlies worden gevolgd. Zo houden die procedures gelijke tred met de projectstudie en loopt de uitbouw van het project geen vertraging op.

Voor bodemanalyses en de uitvoering van bijhorende specifieke studies doet Beliris een beroep op erkende experts. Beliris analyseert daarna de resultaten om de eventuele implicaties voor het budget en de timing van het project in kwestie in te schatten.

Duurzame en relevante keuzes

Voor bodemsanering bestaan heel wat innoverende technieken. Die zijn bedoeld om zoveel mogelijk vervuilende stoffen uit de bodem of het grondwater te halen tot de waarden lager liggen dan de saneringsnormen.

De meest aangewezen methode wordt gekozen op basis van verschillende criteria: de prijs, de duur van de werken, de te halen normen, de geëlimineerde vervuilde massa, de terugkeer naar een voor mens en milieu risicoloze situatie, het potentieel gebruik van de site, ... De oplossing die op basis van de bodemanalyses wordt uitgewerkt, moet de verhouding tussen milieurendement en lagere risico's/kosten optimaliseren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'ex situ' bodembehandeling (afgraven van de grond en die afvoeren naar een erkend(e) behandelingscentrum of stortplaats of die ter plaatse behandelen) en de 'in situ' behandeling (extractie van lucht uit de bodem, oppompen van grondwater, injecteren van producten, ...).

Beliris beheert de bodem op een verantwoorde manier en draagt zo bij tot een gezondere leefomgeving voor de Brusselaars. 

Beliris leren kennen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration