FR NL
FR NL

Collectieve intelligentie: samen slagkrachtiger

Organisaties staan vandaag voor complexere uitdagingen die één medewerker, hoe briljant ook, onmogelijk het hoofd kan bieden. Beliris is geen uitzondering en moet die complexiteit doorgronden om oplossingen te vinden die optimaal inspelen op de behoeften van klanten en medewerkers. 

De organisatie moet op één lijn zitten met haar cultureel en sociaal ecosysteem. Een gecentraliseerd top-downmodel kan dan ook contraproductief werken. Om die doelstelling te bereiken, moet ze openstaan voor alle signalen die ze kan opvangen en zichzelf voortdurend heruitvinden. Met name via collectieve intelligentie. 

Collectieve intelligentie is het vermogen van een groep om met gebundelde krachten een doelstelling waar te maken die individueel niet haalbaar zou zijn. Tot zo ver de theorie.

Hoe werkt dat in de praktijk? Beliris deed de test. 

In 2018 besloot Beliris dat voor de uitwerking van de nieuwe strategie niet alleen een participatief proces, maar ook collectieve intelligentie nodig was. De tijd dat strategieën in stoffige kantoren werden bedacht en snel tijdens een werkvergadering werden goedgekeurd, is voorbij. 

Alle medewerkers werden bevraagd tijdens workshops rond thema's over de toekomstige strategie. Iedereen kon stemmen op de prioritaire thema's. 
Elke functiegroep vaardigde een vertegenwoordiger af voor het co-redactieteam dat de nieuwe strategie zou uitwerken. 

'We vreesden een tijdje dat het team enkel zou beslissen welke koffie we in de toekomst zouden drinken, maar die vrees bleek ongegrond. Het team sleutelde 6 maanden aan de strategie met behulp van verschillende technieken rond collectieve intelligentie. Iedereen werkte intensief samen, luisterde naar elkaar en had vertrouwen, zowel in elkaar als in het eindresultaat. Er werd open gecommuniceerd en geleidelijk werd ook naar feedback van collega's gepolst', bevestigt Dina De Bock, verantwoordelijke van de Dienst Kwaliteit.

Onder begeleiding van facilitatoren werd de knowhow van het team uitgediept en werd iedereen zich bewust van de eigen zwakkere punten én troeven die konden worden uitgespeeld. Uiteindelijk werden 4 basispijlers geformuleerd waaraan 14 strategische doelstellingen werden verbonden. Die passen in de huidige missie en visie en gaan uit van de waarden van de organisatie.

'Het eindresultaat is indrukwekkend! De Beliris-strategie voor 2020-2025 wordt niet alleen gedragen door het co-redactieteam en het management, maar door de hele organisatie. De strategie is ambitieus én realistisch en klinkt uitnodigend genoeg om de komende jaren mee aan de slag te gaan,' besluit Dina De Bock.

 

Beliris leren kennen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration