FR NL

Wijkcontract Zinneke

“Labo voor taal, werk en spel” en “Recyclerie”

Twee pakhuizen zullen een volledige metamorfose ondergaan. Het ene zal worden ingericht als een voorziening van collectief belang, het zogenaamde “Labo voor taal, werk en spel”, waar de sociaal-inclusieve circusschool Circus zonder Handen zijn hoofdzetel zal vestigen. Het andere wordt een “Recyclerie”, een plek voor het hergebruik van materialen, en zal worden gebruikt door fietsatelier vzw Cyclo.

Status van het project

Studie lopende

Betrokken gemeente(n)

Sint-Jans-Molenbeek

Domein

Gebouwen / woningen

Er beantwoordt geen document aan uw zoekopdracht.

Een ander document nodig? Contacteer ons

Ruimte voor sociale activiteiten en duurzame economie

De twee bakstenen pakhuizen met sheddaken zijn karakteristiek voor de buurt en diens industriële verleden, waarvan ook de hal en de kranen getuigen. Het ene pakhuis werd gebruikt voor de opslag van voertuigen, het andere werd na een tijd leeg gestaan te hebben, tijdelijk in gebruik genomen door een vzw actief in de kunsten. De uitdaging bestaat erin om deze twee gebouwen te transformeren tot inspirerende plekken voor het nieuwe leven dat er zich zal afspelen die aansluiten op de omringende publieke ruimtes, zonder de ziel van de plek verloren te laten gaan.

De toekomstige gebruikers Circus zonder handen en Cyclo sluiten perfect aan bij de wens van de gemeente om een dynamiek van duurzaam ondernemerschap te stimuleren, zowel op economisch als sociaal vlak.

Het  project maakt deel uit van duurzaam wijkcontract Zinneke, dat tot doel heeft de kanaalzone tussen de Vlaamsepoort en het Slachthuis van Anderlecht nieuw leven in te blazen. Het bouwblok Grote Hal of “Libelco” aan de Nijverheidskaai, waarin de twee pakhuizen zich bevinden, wordt een nieuwe openbare ruimte waarrond, behalve Circus zonder Handen en Cyclo, ook een upcyclingatelier, een crèche en sociale appartementen komen.

De grote industriële hal wordt als overdekt plein het hart van de nieuwe openbare ruimte: een ontmoetingsplaats voor het sociale leven in de buurt. Deze loopt uit op een doorsteek voor voetgangers en fietsers die vanaf het kanaal helemaal doorloopt tot het toekomstige park van de Kleine Zenne dat gecreëerd zal worden in het kader van stadsvernieuwingscontract 5, en ook passeert aan de toekomstige socio-culturele pool Passer.

Deel het project

Evolutie van het project

Programma

Programma

In deze fase stelt Beliris in overleg met de projectpartners, eigenaars en beheerders, een behoeftenprogramma op en controleert de technische en budgettaire haalbaarheid van het project.

Studieopdracht

Studieopdracht

Tijdens deze fase publiceert Beliris de overheidsopdracht voor de studies en duidt het ontwerpteam aan die de studies zal uitvoeren die nodig zijn om een project van kwaliteit te realiseren.

Studies

Studies

Tijdens deze fase voert het ontwerpteam, in overleg met Beliris, de voorbereidende studies uit, en ontwerpt een voorontwerp, dat door alle partners moet worden gevalideerd.

Vergunning

Vergunning

Tijdens deze fase stelt het ontwerpteam de dossiers op voor de stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Beliris dient deze in bij het Brussels Gewest, die deze onderzoekt en de vergunning toekent.

Opdracht van werken

Opdracht van werken

Tijdens deze fase publiceert het projectteam de overheidsopdracht voor werken en duidt de aannemer aan die ze zal uitvoeren.

Werken

Werken

Tijdens deze fase wordt het project dat goedgekeurd werd door de partners uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van Beliris en het ontwerpteam die de werken dagelijks opvolgen

Oplevering

Oplevering

Tijdens deze fase keurt de bouwheer het einde van de werken goed, met of zonder opmerkingen. De aannemer voert de laatste werken uit en het project wordt overgedragen aan zijn beheerders en eigenaars. Beliris sluit het dossier af met de definitieve afrekening.

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration