FR NL
FR NL

Waterbeheer: een grote uitdaging van de 21ste eeuw

“Waterbeheer belangt iedereen aan: van particulieren tot grote bedrijven. Beliris zet zich in voor een rationeel waterverbruik bij zijn activiteiten, zowel in het ontwerp van het project als bij de uitvoering van de werken”, zegt Nunzia Corrière, kwaliteitsmedewerkster en expert waterbeheer.

In de studieopdrachten benadrukt Beliris het belang van de watercyclus. We sensibiliseren de studiebureaus maximaal, zodat ze de samenhang en de kwaliteit van de engineering waarborgen, het water zo goed mogelijk in de projecten integreren en een waterbeheerplan opstellen in een logica van ecologisch beheer. Concreet zullen de projectontwerpers moeten toezien op bodemdichtheid, bodemerosie en op de vermindering van het waterverbruik door regenwatertanks, waterzuinige kranen en dergelijke te installeren.

Op de werven wordt water gebruikt tijdens de werken zelf en voor de reiniging. Aangezien dit water door beton-, zaag- of kernboringswerken, of door reinigingsmiddelen is vervuild, moet dit water vóór de lozing worden behandeld. Daarom is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan het beheer van werfwater. De aannemer dient het waterverbruik te beperken, evenals de lozing van water in de riolering en ervoor te zorgen dat water met vervuilende stoffen niet in de bodem of bij het oppervlaktewater terechtkomt. Hij zal ook zo veel mogelijk regenwater moeten opvangen om ter plaatse te hergebruiken. Om deze doelstellingen te bereiken, legt hij aan Beliris een “waterbeheernota” voor waarin de ingezette middelen en de opvolging ervan worden beschreven. Deze nota bevat informatie over de organisatie van de werf, de gekozen uitrusting en de bouwmethodes.

“Zowel bij een studie als op een werf moet waterbeheer vooruit worden gepland. Het is in deze geest dat Beliris zich inzet voor een duurzamer algemeen projectbeheer”, besluit Nunzia Corrière.

 

Beliris leren kennen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration