FR NL
FR NL

Garant staan voor architecturale kwaliteit

Beliris wil de hoogste kwaliteit nastreven voor zijn projecten. Projecten die in alle opzichten een meerwaarde betekenen in hun stedelijke omgeving en voor de mensen die er zullen wonen, werken of op een andere manier gebruik van maken. Projecten die een kwaliteitsvol antwoord bieden op de behoeften van de gebruikers, het algemeen belang dienen en passen in de ruimere maatschappelijke en culturele context. Projecten met een  eigentijdse architectuur die getuigt van visie en in harmonie is met de architecturale en landschappelijke omgeving. Projecten die voorbeeldig zijn op bouwkundig vlak, zowel qua esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid.

Om deze doelstelling te bereiken, werd een interne werkgroep opgericht die onderzoekt welke mechanismen tot een hoge architecturale kwaliteit leiden en richtlijnen, adviezen en hulpmiddelen opstelt om de architecturale kwaliteit van de projecten te verbeteren.

Zoals de Brussels Bouwmeester het treffend samenvatte, zijn de ingrediënten van een kwalitatief project: “een goed programma, een goede procedure, een goed adviescomité. Niets meer, niets minder!”

Om tot een goed programma te komen, werd een handleiding uitgewerkt op basis van goede praktijken buiten en binnen Beliris. Er werd onderzocht wat de meest geschikte procedure voor het toekennen van architectuuropdrachten is, met inbegrip van de selectie- en gunningscriteria. En voor de organisatie van de adviescomités werd een richtlijn en een reglement opgesteld in samenwerking met het team van de Brusselse Bouwmeester.

Deze goede praktijken zullen, naarmate ze toegepast worden in de initiatieven van Beliris, regelmatig worden geëvalueerd en aangepast waar nodig. Er worden opleidingen gegeven en de werkgroep denkt na over de transversale interne functies en externe samenwerkingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat architecturale kwaliteit structureel ondersteund wordt in de organisatie. Zo werden bijvoorbeeld drie facilitatoren aangesteld die zullen helpen bij het organiseren van de adviescomités en wordt de samenwerking met de Brusselse Bouwmeester verduidelijkt.

 

Beliris leren kennen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration