FR NL

Nieuwe publieke ruimtes rond WIELS

In het kort

Als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract 4 “Koningslaan”, zal Beliris een parkje creëren tussen WIELS en BRASS, en het moerasgebied naast BRASS inrichten. Mogelijks komt er ook een voetgangerstunnel onder de spoorlijn die het parkje verbindt met Divercity en een fiets- en wandelpad tussen de Luttrebruglaan en de Van Volxemlaan.

Status van het project

Studie lopende

Betrokken gemeente(n)

Vorst

Domein

Mobiliteit

In samenwerking met gemeente Vorst, Leefmilieu Brussel

Er beantwoordt geen document aan uw zoekopdracht.

Een ander document nodig? Contacteer ons

Beschrijving van het project

Als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract 4 “Koningslaan”, zal Beliris een parkje creëren tussen WIELS en BRASS, en het moerasgebied naast BRASS inrichten. Mogelijks komt er ook een voetgangerstunnel onder de spoorlijn die het parkje verbindt met Divercity en een fiets- en wandelpad tussen de Luttrebruglaan en de Van Volxemlaan. De studie zal de financiële en technische haalbaarheid van deze laatste moeten uitwijzen. 

1. Leon Wielemans-Van Volxempark

Tussen kunstencentrum Wiels en cultureel centrum Brass ligt een open ruimte van 2.770 m² dat zal worden ingericht als voorplein waar beide centra verschillende evenementen zullen kunnen organiseren.

Het doel is het groene karakter van deze ruimte te bewaren, met als bijkomend voordeel dat de waterdoorlatendheid van deze zone het regenwaterbeheer ten goede komt. Verder schept het wat ademruimte tussen de Van Volxemlaan en het treinspoor. Het nieuwe park zal dienen als toegang tot het infrastructuurpark van de Voor-Zenne.

2. Moeras van Wiels

Het moerasgebied gekend als het “Moeras van Wiels”, een gebied tussen de 4.000 m² en 5.000 m² groot naast BRASS, zal worden geïntegreerd in het toekomstige park. Het moeras zal worden behouden met als doel de aanwezige biodiversiteit te beschermen en bevorderen.

3. Het fiets- en wandelpad

Voor fietsers, voetgangers en andere actieve weggebruikers wordt er een nieuwe route ingericht langs het spoor die het nieuwe Leon Wielemanspark verbindt met de zuilengalerij aan de Fonsnylaan. De route wordt uitgerust met banken en zelfs een paar speeltuigen.

Het project houdt er rekening mee dat deze route op termijn deel kan uitmaken van het fiets-GEN, en met een mogelijke uitbreiding van het pad voorbij de Luttrebrug naar het station Vorst-Oost.

3. De tunnel

Tot slot zal het nieuwe park en pad verbonden worden met het Divercitypark en de school De Puzzel via een tunnel onder de spoorweg.

Deel het project

Image de fond des icones Strijd tegen de klimaatverandering Verantwoord verbruik Gendergelijkheid Duurzame steden en gemeenschappen Geen armoede Rechtvaardigheid en vrede Kwaliteitsvol onderwijs Geen honger Goed werk en economische groei Drinkbaar water Gezondheid en welzijn Geen discriminatie Hernieuwbare energie Samenwerking voor werelddoelen Bescherming van fauna en flora Innovatie en infrastructuur

Biodiversiteit en waterbeheer

Gezien het ecologisch belang van het moeras, is de doelstelling in de eerste plaats de kwaliteit van het natuurgebied verbeteren door het bv. dieper te maken zodat de zelfreinigende capaciteit ervan verbetert, voor het publiek ontoegankelijke toevluchtsoorden te creëren voor de fauna en flora van het moeras, en de biodiversiteit stimuleren. De zone zal ook worden aangepast om het afvloeiende regenwater van de vallei op te vangen met een systeem van filtratie en sedimentatie. Een pad rond het moeras zal zicht bieden op dit mooie stukje natuur.

Ontdek onze duurzame acties

Evolutie van het project

Programma

Programma

In deze fase stelt Beliris in overleg met de projectpartners, eigenaars en beheerders, een behoeftenprogramma op en controleert de technische en budgettaire haalbaarheid van het project.

Studieopdracht

Studieopdracht

Tijdens deze fase publiceert Beliris de overheidsopdracht voor de studies en duidt het ontwerpteam aan die de studies zal uitvoeren die nodig zijn om een project van kwaliteit te realiseren.

Studies

Studies

Tijdens deze fase voert het ontwerpteam, in overleg met Beliris, de voorbereidende studies uit, en ontwerpt een voorontwerp, dat door alle partners moet worden gevalideerd.

Vergunning

Vergunning

Tijdens deze fase stelt het ontwerpteam de dossiers op voor de stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Beliris dient deze in bij het Brussels Gewest, die deze onderzoekt en de vergunning toekent.

Opdracht van werken

Opdracht van werken

Tijdens deze fase publiceert het projectteam de overheidsopdracht voor werken en duidt de aannemer aan die ze zal uitvoeren.

Werken

Werken

Tijdens deze fase wordt het project dat goedgekeurd werd door de partners uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van Beliris en het ontwerpteam die de werken dagelijks opvolgen

Oplevering

Oplevering

Tijdens deze fase keurt de bouwheer het einde van de werken goed, met of zonder opmerkingen. De aannemer voert de laatste werken uit en het project wordt overgedragen aan zijn beheerders en eigenaars. Beliris sluit het dossier af met de definitieve afrekening.

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration