FR NL
FR NL

De werken starten op het Koningsplein

5 maart 2024 -

Vanaf vandaag, starten de werken aan het Koningsplein om het om te vormen van een rondpunt waar de auto centraal staat naar een echt plein waarvan 85% gewijd is aan voetgangers en actieve weggebruikers. Gezien het belangrijk historisch karakter van de site, zullen ook archeologische interventies plaatsvinden.
De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om een zo vlot mogelijke verkeersdoorstroming te behouden.

Fase 1

De eerste fase die uitgevoerd zal worden is deze van de “Aula Magna”. Dit eerste ‘kwadrant’ van het plein zal worden blootgelegd om de waterdichting te herstellen van de archeologische site die zich onder dit stuk van het plein bevindt. Hierna wordt de definitieve straatbekleding opnieuw geplaatst tot op een zekere afstand van de definitieve tramsporen.
Er wordt gestart met de voetpaden tot op zo'n 10 m van de gevels; daarna wordt de ander helft van de zone uitgevoerd. Het volledige kwadrant blijft afgesloten tijdens deze werken.

Omleiding

Tijdens de eerste fase ‘Aula Magna’ wordt een kwart van het plein afgesloten. Het rondpunt wordt op één plaats onderbroken. (zie plan)
Een omleiding is voorzien om de Hofbergstraat te bereiken:

  • komende van de Koningsstraat rij je langs de kerkzijde en sla je achter het standbeeld af;
  • komende van de Regentschapsstraat sla je voor het standbeeld af.

Voor voetgangers en fietsers is er een beveiligde zone van 3 meter breed rond de werfzone.

De federale bouwheer Beliris en de aannemer engageren zich om de hinder tot een minimum te beperken en de werken binnen een zo kort mogelijke termijn te realiseren.
Ombudsman Johan Van Laer staat steeds ter beschikking: 0485/08 74 70.

Volgende fases

Een indicatie van de volgende fases:

  • Zone Hofberg: nog te bepalen
  • Zone KMSKB (museum Schone kunsten): najaar 2024 - voorjaar 2025
  • Zone St-Jacob: voorjaar 2025 – najaar 2025
  • Definitieve sporen leggen: 2025 (MIVB)
  • Centrale zone: 2025
  • Regentschapstraat: 2026

De totale duur van de werken, die rekening houdt met evenementen en gecoördineerd worden met verschillende partners waaronder MIVB, concessiehouders en Stad Brussel, zal minstens 2,5 jaar zijn.

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration