FR NL
FR NL

De renovatie van het Jupiterpark komt eraan : lopend openbaar onderzoek

26 februari 2021

Op donderdag 25 februari stelde Beliris een groot renovatieproject voor van het Jupiterpark, gelegen aan de Jupiterlaan in Vorst. Het doel is de omwonenden een ruimte te bieden voor recreatie- en sportactiviteiten die de sociale interactie bevorderen. 

De inrichting van het Jupiterpark dateert hoofdzakelijk uit de jaren 1950 en ‘60. De geplande werkzaamheden zullen het mogelijk maken beter tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen die dagelijks van het park gebruikmaken. 

Het project omvat de renovatie van de bestaande, sterk geërodeerde paden om joggers en wandelaars meer comfort te bieden. Centraal in het park worden verschillende infiltratiezones aangelegd om het afvloeiende regenwater beter zijn weg te doen vinden en te voorkomen dat het in het rioolstelsel terechtkomt. 

Het panorama met zijn muurtjes en oriëntatietafel wordt gerestaureerd. Kinderen en tieners van alle leeftijden zullen kunnen genieten van een nieuw multisportterrein, een klimmuur en een gloednieuwe speeltuin. Het project omvat ook de plaatsing van nieuwe banken en vuilnisbakken om een aangename en veilige ruimte te creëren.  In het midden van het park worden verschillende burgerinitiatieven ondersteund door de nodige voorzieningen aan te bieden, zoals een boomgaard en een gemeenschapstuin. 

Ten slotte zal de vegetatie worden opgewaardeerd met aanplantingen die de biodiversiteit in de stad bevorderen en beredeneerd omgaan met het zonlicht. 
Het budget voor de werkzaamheden in het Jupiterpark wordt geraamd op 1 miljoen euro (incl. btw). Dat bedrag wordt gefinancierd door Beliris, de Brusselse deskundige voor openbare werken, die ook zal instaan voor het beheer van het project, in nauw overleg met de gemeente Vorst en de verantwoordelijken voor het erfgoed.  

Het openbaar onderzoek, dat de burger inspraak geeft in het project, ging op 9 februari 2021 van start en loopt tot 10 maart. De overlegcommissie vindt plaats op 30 maart 2021. De werkzaamheden zouden eind 2022 of begin 2023 aanvangen, afhankelijk van de datum waarop de vergunning wordt verkregen. Naar verwachting zal in de komende weken ook een tweede openbaar onderzoek, in verband met het Dudenpark van start gaan. 

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, bevoegd voor Gehandicapten, Armoedebestrijding en Beliris: "Wij zijn verheugd te kunnen investeren in de Brusselse groene ruimten en projecten te kunnen opzetten die sociale cohesie en leefmilieu combineren. Het is van essentieel belang, vandaag meer dan ooit, om een ruimte te creëren die voor iedereen toegankelijk is en om technisch in te grijpen om de erosie van de paden te beperken en het water te laten infiltreren in het midden van het park. Het Jupiterpark geniet van een uitzonderlijke ligging en wordt een echte ontspannings- en ontmoetingsruimte waar burgerinitiatieven kunnen worden uitgevoerd.” 

Alain Mugabo, schepen Groene Stad (ECOLO): "Wij zijn verheugd gebruik te kunnen maken van de investering en de medewerking van Beliris voor de renovatie van deze ruimte. En ik ben bijzonder enthousiast over het idee om er plaats te bieden voor burgerprojecten, maar ook om van het Jupiterpark een ruimte te maken waar de biodiversiteit wordt bevorderd en afvloeiend regenwater wordt vastgehouden, wat zal helpen om de overstromingen in het lager gelegen deel van de gemeente in te perken. We weten allemaal hoe noodzakelijk het vandaag de dag is om aangename, geschikte en comfortabele groene ruimten aan te bieden aan de Vorstenaren die zelf geen tuin hebben of niet op vakantie kunnen gaan. Wij weten ook hoe belangrijk deze groene ruimten zijn om het leven in de stad aangenaam te maken: zij fungeren als filter tegen de vervuiling en bieden ons koele ruimten.

Françoise Père, schepen bevoegd voor de speelpleinen (PS): "In de wijk is er vraag naar gezellige polyvalente ruimten waar iedereen zijn plaats vindt. Het was ook belangrijk om onze kleintjes een speeltuin te bieden die de naam waardig is. Als schepen voor openbare werken heb ik die vraag meermaals gekregen. Ik ben dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat het speelplein zal vergroten en dat er centraal in het park een speelparcours wordt aangelegd. Dat is een grote stap voorwaarts voor de kinderen en hun ouders. Net in die wijk was de nood daaraan zeer groot. Het is enorm belangrijk om te kunnen spelen in de openbare ruimte.” 

 

Downloadbare documenten

Contacteer een woordvoerder

Ontvang onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration