Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Wijkcontract Scheut

De belangrijkste doelstellingen in de wijk Scheut in Anderlecht zijn de openbare ruimte opwaarderen en de zachte mobiliteit bevorderen. Dit project omvat de restauratie van een plein en verschillende straten tussen de Ninoofsesteenweg en het kanaal:

Henri De Smet-plein

Renovatie van gevel tot gevel om van deze straat een echte plein te maken met name een hoofdzakelijk door fietsers en voetgangers ingenomen zone. Drie lokale eenrichtingsverkeerswegen met snelheidsbeperking van 20km/u worden bijgehouden. Beplantingen en straatmeubilair zullen worden toegevoegd.

Generaal Ruquoy-straat en Verdonckstraat

Renovatie van gevel tot gevel en geplaatst om een residentiële zone van 20km/u tot stand te brengen.

Gespstraat en Naaldstraat

De voetpaden vernieuwen zonder de boordstenen te verplaatsen en ook niet in te grijpen in de steenweg. Men zal overgaan tot de beveiliging en het in overeenstemming met de toegangkelijkheidsnormen voor gehandicapten brengen van het kruispunt Birmingham/Gesp/Naaldstraat.

Foto's

  • ©Beliris
  • ©Beliris
  • ©Beliris
  • ©Beliris
  • ©Beliris
View more

Laatste nieuws

Documenten

In 't kort

Studie lopende

Gemeente(s):

Anderlecht

Type:

Wijkcontract

Studiebureau(s):

EM & PARTNERS

Location