Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Sint-Katelijneplein

De Sint-Katelijnestraat en het plein werden heringericht

De Sint-Katelijnestraat en een gedeelte van het Sint-Katelijneplein maken deel uit van een beschermde monumentenzone. Daarom moest met veel aandacht omgesprongen worden met de restauratie van de voetpaden en de wegen. Het profiel van de Paul Devauxstraat werd gewijzigd: aan de zuidkant van de straat kwam een parkeerzone en de voetpaden werden hersteld.

Ook het profiel van de Sint-Katelijnestraat wijzigde: er kwamen parkeerzones aan beide kanten. Een fietssuggestiestrook wijst fietsers ook in de tegenovergestelde richting de te volgen weg.

Het Sint-Katelijneplein onderging ook een grondige verandering met als doel een groter centraal plein te creëren, de breedte van de rijweg te beperken, parkeerzones te voorzien en de voetpaden te verbreden. Aan de andere kant, voor de Zwarte Toren, kwam een esplanade, grenzend aan het huizenblok. Het autoverkeer werd op een centrale baan gebracht. Deze inrichtingen verbeterden de veiligheid en het comfort van de voetgangers.

Foto's

  • ©Beliris

In 't kort

Afgewerkt

Einde:

1 *JANUARY 2002

Gemeente(s):

Stad Brussel

Bedrag incl. btw:

€ 581.394

Location