Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Heraanleg van het Koningsplein

Het Koningsplein, genesteld tussen het koninklijk paleis en de Kunstberg, wordt omringd door een aantal van de mooiste musea van Brussel. De trottoirs van blauwe hardsteen en de geplaveide straat hebben echter betere tijden gezien. Een dringende interventie is nodig om het plein opnieuw de luister te geven die het verdient.

Om de kwaliteit van deze openbare ruimte te verbeteren:

  • zullen de trottoirs dubbel zo groot worden, zodat de voetgangers zich deze toeristische trekpleister opnieuw kunnen toe-eigenen.
  • zullen de rijstroken ingeperkt worden om de verkeerssituatie te verduidelijken, wat de veiligheid ten goede komt.
  • zal de waterdichtheid van de Aula Magna, die zich onder het plein bevindt, vernieuwd worden.
  • zal er gevelverlichting geïnstalleerd worden om de neoklassieke gebouwen daterend van de XVIIIde eeuw beter te laten uitkomen. Deze ingreep kadert in een ruimer project om Brussel bij nacht er beter te laten uitzien.

Voor deze werken zet Beliris in op een duurzame aanpak. De bestaande kasseien zullen worden gerecupereerd en plat gelegd worden. Ook de blauwe steen die nog in goede staat is, zal worden gerecupereerd en aangevuld worden met nieuwe stenen aangezien de oppervlakte van de trottoirs verdubbeld.

Foto's

  • ©Beliris
  • ©Beliris
  • ©Beliris
  • ©Beliris
View more

In 't kort

Studie lopende

Gemeente(s):

Stad Brussel

Type:

Cultuur, sport en patrimonium

Studiebureau(s):

Sweco

Location