Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Restauratie van het Dudenpark en het Jupiterpark in Vorst

Dudenpark

Het in 1973 als erfgoed geklasseerde Dudenpark is een geliefkoosde plek voor wandelaars en joggers.  Zijn grootste troef: de bezoeker duikt er onmiddellijk in een mooie, rustige en bosrijke omgeving midden in de stad, waar de fauna en flora zich hebben weten te handhaven.

Net als bij het naburige Park van Vorst heeft de renovatie vooral betrekking op waterbeheer.  Bij hevige regenval stroomt het water nu door het park naar de lager gelegen wijken van Vorst.  Het is daarom de bedoeling om het water te laten insijpelen in het park door grasperken en insijpelingszones aan te leggen.  Bepaalde door erosie uitgesleten paden en taluds zullen worden heraangelegd om de waterstromen in het park te bedwingen.

Een aantal perceeltjes worden heraangelegd om hun erfgoedwaarde te versterken. In het lager gelegen deel van het park wordt een nieuw speelplein ingericht. In het hogere deel komt een nieuwe ingang, die het park verbindt met de Hoogte Honderdwijk. Het project voorziet ook in een sterkere link tussen de drie parken om het groene netwerk te versterken.

Jupiterpark

Het Jupiterpark krijgt een verjongingskuur, weliswaar met respect voor het aanwezige erfgoed. In deze context wordt de speeltuin volledig vernieuwd en worden er ontmoetingsruimten en zones voor de toekomstige moestuinen ingericht. Dit alles komt er op vraag van de buurtbewoners, die de afgelopen jaren sterk ijverden voor een kindvriendelijker en fraaier park.

Foto's

 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Duden©Beliris
 • Jupiter©Beliris
 • Jupiter©Beliris
 • Jupiter©Beliris
 • Jupiter©Beliris
 • Jupiter©Beliris
View more

In 't kort

Studie lopende

Gemeente(s):

Vorst

Type:

Groene ruimtes

Location