Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Aanleg van de omgeving rond het voormalige station van Laken

Rondom het voormalige station van Laken, dicht bij het Bockstaelplein, zullen meerdere ruimtes worden heraangelegd. Doelstellingen: de wijk vergroenen, het potentieel van braakliggende terreinen onder de aandacht brengen, de sociale cohesie versterken en de buurten met elkaar verbinden.

Onlangs zijn er collectieve serres geplaatst aan de noordzijde van de sporen van lijnen 28 en 50. Er komt ook een park met een speeltuin. Aan de zuidzijde van de sporen zal een recht fiets- en voetpad van 3m breed worden aangelegd. Dit maakt deel uit van een uitgestrekt traject langs de spoorlijnen. Het pad zal door een plantenzone van de aangrenzende tuinen worden gescheiden. In het algemeen dragen de open ruimten bij aan een groter gevoel van veiligheid en gezelligheid. Er zal ook een uitzicht op de kerk van Laken, hét monument van de wijk, worden gecreëerd.

Foto's

  • ©Beliris

In 't kort

Studie lopende

Gemeente(s):

Stad Brussel
Laken

Type:

Wijkcontract

Location