Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

FAQ

Waar komt de naam Beliris vandaan?

Beliris is een samentrekking van BEL, voor België en IRIS, het icoon van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ik wil een project voorstellen. Hoe doe ik dat?

Beliris krijgt zijn opdrachten van het Samenwerkingscomité, bestaande uit 6 federale en 6 regionale ministers die samen overleggen over de te nemen initiatieven. U kan uw idee voorleggen aan uw gemeentebestuur, die het op zijn beurt kan doorgeven aan dit comité.

Wat doet Beliris?

Beliris is een federaal team ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Dagelijks realiseert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport. Het doel: de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en Europa verbeteren. De meeste projecten volgt Beliris van A tot Z: van studie tot oplevering. Andere projecten financiert Beliris via subsidies.

Wat doet Beliris nog meer, naast financiering?

Beliris doet veel meer dan alleen maar bouwkundige projecten binnen Brussel financieren. Beliris realiseert bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen zoals mobiliteit, sociale woningen, groene ruimtes, heropleving van wijken, cultuur, patrimonium en sport.

 

Wat houdt het Samenwerkingsakkoord in?

Het Samenwerkingsakkoord ligt aan de grondslag van Beliris. Dit akkoord tussen de federale en de regionale overheid bevat rechten, plichten en een investeringsprogramma. De federale overheid verbindt zich ertoe om een reeks interventies uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitstraling van Brussel te verbeteren als hoofdstad van België en Europa.

Waar haalt Beliris het geld voor zijn financiering?

De federale overheid kent Beliris jaarlijks een budget toe. Dat bedrag wordt bepaald tijdens de begrotingsonderhandelingen. Het huidige budget bedraagt € 125 miljoen per jaar.

Waar onderneemt Beliris actie?

Beliris voert bouw-, renovatie- en restauratieprojecten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Is Beliris alleen actief in de mobiliteit?

Nee. Hoewel Beliris werd ingedeeld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, maakt mobiliteit slechts een deel uit van zijn activiteiten. Beliris is actief in verschillende sectoren: groene ruimtes, sociale huisvesting, erfgoed, sport en ontspanning, enz.

Over welke deskundigheid beschikt Beliris?

Beliris heeft een uitgebreide expertise wat betreft studie, constructie, renovatie en restauratie. De vakgebieden zijn gevarieerd, van ambachten tot burgerlijke bouwkunde, van restauratie van glas-in-loodramen tot de constructie van een tunnel.

Enkele voorbeelden: werken aan gebouwen, bruggen en tunnels, groene ruimtes, sociale woningen, openbare ruimtes, kerken, musea enz. Meer informatie over onze projecten vindt u op de projectpagina’s.

 

Wat doet Beliris voor duurzaamheid?

Beliris streeft ernaar om duurzaamheid te waarborgen in zijn projecten.
Op sociaal niveau beschikt Beliris over sociale clausules in zijn lastenboeken voor de uitvoering van een werf.
Op ecologisch vlak heeft Beliris bij renovaties en constructies aandacht voor energieverbruik. Sommige gebouwen zijn bekroond met het label "Voorbeeldgebouwen" van Leefmilieu Brussel.
Intern integreert Beliris de EMAS-certificering van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Is Beliris een federale instelling?

Ja, Beliris is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Tot wie moet ik me richten om informatie te vragen?

Voor alle vragen kunt u het formulier in de rubriek Contact invullen.

 

Nog vragen?