Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Milieubeheer

Duurzame ontwikkeling heeft de wind in de zeilen. Net zoals andere overheidsdiensten verbindt Beliris zich ertoe om het EMAS-milieulabel te behalen, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zowel het gebouw als de activiteiten van Beliris zijn hierbij betrokken.

Wat betekent dit concreet?

Beliris wil het leefmilieu beter integreren in:

Het gebouwbeheer: het energie- en waterverbruik verminderen, het personeel aanmoedigen en sensibiliseren om concreet actie te ondernemen voor het milieu in het gebouw enz.

De logistieke organisatie: verbruiksgoederen beter gebruiken, fietsen gebruiken, kiezen voor duurzame aankopen enz.

De ontwikkeling van onze projecten. We stelden duurzaamheidscriteria op voor de uitvoering van onze studies en werken. Beliris waakt over de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, de integratie van zachte mobiliteit, het gebruik van gerecycleerde of milieuvriendelijke materialen en hun levensduur, het energie- en waterverbruik, het beheer van afvalwater, het handhaven van fauna, flora en groene ruimtes, de verhoging van biodiversiteit, de levenskwaliteit, de lucht- en geluidskwaliteit, de sociale en economische bevordering van wijken enz.

Milieuverklaring

Milieuverklaring

Duurzame projecten