Deze website maakt gebruik van cookies. Bedankt om de analytische cookies (Google Analytics) te accepteren.
OK

Werking

Beliris krijgt zijn opdrachten van het Samenwerkingscomité, d.z. 6 federale en 6 regionale ministers die samen beslissen welke verbeteringsinitiatieven in Brussel zullen worden uitgevoerd. Deze initiatieven en hun budgetten worden officieel vastgelegd in bijaktes, die worden toegevoegd aan het oorspronkelijke Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat doet Beliris?

Beliris verzekert de praktische uitvoering van de verbeteringsinitiatieven in Brussel. Voordat een bijakte wordt opgesteld, controleert Beliris de technische, financiële en administratieve haalbaarheid en de planning van de initiatieven. Dagdagelijks realiseert Beliris de financiering van projecten, coördineert het studies, kent het overheidsopdrachten toe en houdt het toezicht op de werven. Meestal volgt Beliris een project van A tot Z, van de studie tot de oplevering. Voor sommige initiatieven komt Beliris tussen als steun aan een andere bouwheer of in de financiering via de toekenning van een subsidie.

Wat houdt het Samenwerkingsakkoord in?

Op 15 september 1993 werd het Samenwerkingsakkoord ondertekend, om de samenwerking tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel vast te leggen. De federale staat engageert zich om een reeks ingrepen uit te voeren in het Brussels grondgebied op vlak van mobiliteit, groene ruimtes, cultuur, erfgoed, sociale huisvesting, enz. De projecten en hun budgetten worden vastgelegd in bijaktes, die aan het oorspronkelijke akkoord worden toegevoegd. Sinds 1993 zijn er 13 bijaktes opgemaakt.

Wat is een bijakte?

De federale overheid engageert zich om een reeks ingrepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te voeren. Deze overeenkomst vertaalt zich in de vorm van bijaktes. Dat zijn toegevoegde verdragen aan het oorspronkelijk afgesloten akkoord waarin de verschillende ingrepen en hun budgetten voor een bepaalde periode zijn opgenomen. Sinds 1993, toen het oorspronkelijke Samenwerkingsakkoord werd opgesteld, zijn er 13 bijaktes aan toegevoegd die tussen 1 en 3 jaar duren.

Bekijk hier het perdossier over bijakte 13.

Lees hier het artikel in het Staatsblad over bijakte 12.

Bekijk hier het persbericht over bijakte 11.

Is Beliris federaal of regionaal?

Beliris maakt deel uit van een Federale Overheidsdienst (FOD). De federale staat verzekert het voorzitterschap van Beliris en is verantwoordelijk voor de realisatie van de initiatieven. De projecten die Beliris ondersteunt en ontwikkelt zijn het onderwerp van onderhandelingen binnen het Samenwerkingscomité, bestaande uit 6 federale en 6 regionale ministers. Het Samenwerkingscomité onderschrijft  ook de samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende hoofdrolspelers en legt hun verantwoordelijkheden vast.

Beliris werd ingedeeld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, onder het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid als Directie Vervoerinfrastructuur (DVI). Ze voert haar projecten uit in samenwerking met de regionale overheden door middel van een Coördinatiecomité. Beliris telt 115 medewerkers. (zie organigram)

Wat is het budget van Beliris?

Sinds zijn oprichting heeft Beliris 2 miljard euro in Brussel geïnvesteerd. Tijdens de jaarlijkse begrotingsonderhandelingen legt de federale overheid het budget voor Beliris vast. Momenteel wordt er 125 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor projecten.